Your browser does not support JavaScript!
Pencapaian Indikator Kinerja Pembinaan Gizi Enam Bulanan › Jawa Timur › Malang

No Puskesmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 DONOMULYO tad tad 8,387 tad 8,387 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
2 KALIPARE tad tad 8,229 tad 8,229 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
3 PAGAK tad tad 3,831 tad 3,831 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
4 SUMBER MANJING KULON tad tad 2,264 tad 2,264 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
5 BANTUR tad tad 4,412 tad 4,412 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
6 WONOKERTO tad tad 4,840 tad 4,840 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
7 GEDANGAN tad tad 7,056 tad 7,056 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
8 SITIARJO tad tad 5,014 tad 5,014 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
9 SUMBER MANJING WETAN tad tad 7,170 tad 7,170 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
10 DAMPIT tad tad 8,690 tad 8,690 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
11 PAMOTAN tad tad 7,400 tad 7,400 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
12 TIRTOYUDO tad tad 8,116 tad 8,116 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
13 AMPEL GADING tad tad 7,158 tad 7,158 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
14 PONCOKUSUMO tad tad 12,464 tad 12,464 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
15 WAJAK tad tad 10,819 tad 10,819 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
16 TUREN tad tad 15,186 tad 15,186 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
17 BULULAWANG tad tad 9,292 tad 9,292 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
18 GONDANG LEGI tad tad 6,335 tad 6,335 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
19 KETAWANG tad tad 4,710 tad 4,710 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
20 PAGELARAN tad tad 8,896 tad 8,896 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
21 KEPANJEN tad tad 13,932 tad 13,932 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
22 SUMBER PUCUNG tad tad 6,982 tad 6,982 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
23 KROMENGAN tad tad 5,246 tad 5,246 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
24 NGAJUM tad tad 6,530 tad 6,530 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
25 WONOSARI tad tad 5,538 tad 5,538 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
26 WAGIR tad tad 10,880 tad 10,880 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
27 PAKISAJI tad tad 11,163 tad 11,163 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
28 TAJINAN tad tad 7,052 tad 7,052 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
29 TUMPANG tad tad 10,107 tad 10,107 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
30 PAKIS tad tad 18,257 tad 18,257 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
31 JABUNG tad tad 9,716 tad 9,716 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
32 LAWANG tad tad 14,021 tad 14,021 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
33 SINGOSARI tad tad 12,286 tad 12,286 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
34 ARDIMULYO tad tad 10,106 tad 10,106 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
35 KARANGPLOSO tad tad 10,196 tad 10,196 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
36 DAU tad tad 9,193 tad 9,193 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
37 PUJON tad tad 8,874 tad 8,874 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
38 NGANTANG tad tad 7,596 tad 7,596 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
39 KASEMBON tad tad 4,093 tad 4,093 0 0 tad tad 0 tad tad 0 tad tad 0 0
Total 0 0 332,037 0 332,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0